Fotògraf d'arquitectura a Barcelona

En fotografia d'arquitectura, documentem projectes per a arquitectes, constructores, urbanistes i desenvolupadors immobiliaris per ser publicades a llibres i revistes especialitzades o bé per a portafoli.

Per fotografiar un edifici, cal fer un estudi del recorregut de la llum i de la perspectiva, cercant els millors angles. I aconseguir realçar els volums, la forma i la dimensió real dels espais a la imatge.

Les imatges d'arquitectura informen sobre l'edifici i les funcionalitats que té. Mostren com està construït i els materials utilitzats. Documenten també sobre l'entorn a què pertany, de la seva relació amb l'exterior. De l'espai que ocupa i allò que el delimita.

Fotografiem l'espai interior i exterior de l'edifici com a part de la conceptualització. Tractant de mostrar l'ànima que s'hi ha projectat i el que el seu arquitecte ens ha volgut transmetre, per aconseguir que una imatge fidel a la concepció de l'edifici.